El comerç opina, secció pròpia al Cerdanyola al Dia

Des de la revista Cerdanyola al Dia, sòcia de Cerdanyola Comerç i Serveis, ens cedeixen una pàgina mensual per publicar opinions dels nostres associats sobre temes de ciutat. Vindria a ser una secció de Cartes al Director per al comerç. Les cartes anirien signades per l’autor i el nom del seu establiment. En cap cas no es publicaran cartes de contingut publicitari.

Si voleu publicar alguna opinió, feu-nos-la arribar al mail de l’associació (info@cerdanyolacomerciserveis.cat) i nosaltres la gestionarem. La revista es reserva el dret de publicar-les, amb criteris d’interès periodístic, o d’editar-les -amb el consentiment de l’autor- si ho considera convenient.