Després de la presentació de l’estudi de Comerç

Per Xavi Olivé, president de Cerdanyola Comerç i Serveis

Excel·lent i rigorós estudi i diagnosi del comerç de #cerdanyola fet per Intueri Consulting i presentat al Consell de Comerç d’ahir.

L’estudi mostra uns resultats que aporten punts forts, però moltes febleses que, per esperades, preocupen i ens n’hem d’ocupar amb urgència.

Alhora, aporta moltes solucions a curt, mig i llarg termini i cal que l’administració s’hi aboqui en cos i ànima sense més dilacions. Cal que el sector privat ajudi i el deixin ajudar, ja que les entitats del sector (comerç i restauració) tenen molt a dir i ganes de fer-ho.

Les solucions no son gens fàcils d’aplicar. Per això necessitem la complicitat de tots els partits polítics que facilitin els acords. Uns partits polítics que en aquest Consell, importantíssim per l’estudi que es presentava, han estat quasi tots absents. Decebedor.

Potser aquest fet darrer és una mostra de la manca d’interès de solucionar els problemes reals del comerç i la restauració local. I per això mateix, cal fer una presentació en exclusiva de l’estudi als representants absents per part de la regidoria de comerç.

Acabo: amb aquest mirall cru que és l’estudi, ens toca anar tots de la ma, tant sector privat com públic, per millorar l’actual situació.