Comunicat sobre els usos comercials al Parc de l'Alba

Cerdanyola Comerç i Serveis vol que es limitin les grans superfícies a la zona

L’associació de comerciants alerta que, malgrat reduir el sostre comercial a la meitat, no s’estan posant trabes a la possible ubicació d’una gran superfície tradicional, quan es tracta d’un model que ja està esgotat i que vindrà a complicar la situació del comerç urbà

Davant la presentació aquest matí del Pla Director Urbanístic del Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, on s’ha anunciat que es limita el sostre destinat els usos a la meitat del previst, la nostra associació vol fer la següent consideració.

La reducció de 216.000 a 108.000 m2 dels usos comercials de la parcel·la en qüestió pot impedir la ubicació del major centre comercial de l’Europa continental, la qual cosa que es pot valorar positivament, així com les paraules del conseller Vila de “distribuir sobre el territori” les ofertes que arribin. Això ve a confirmar el que ja ens havien suggerit tant la Generalitat com l’Ajuntament.

Tanmateix, segueix existint la possibilitat de construir un centre comercial com els que ja coneixem, uns centres que semblen haver empetitit davant les magnituds que s’anunciaven per al macrocentre, però que continuen sent grans superfícies comercials, que a més ja tenen preparades les seves ampliacions.

En aquest sentit, reiterem la nostra oposició a la construcció de noves grans superfícies comercials, perquè és un tipus d’oferta que ja ha saturat el mercat i que la prioritat dels governs, tant el de la Generalitat com el de la ciutat, hauria de ser enfortir el model comercial català i no propiciar la seva liquidació.

Evidentment, entenem que si s’ha de construir un nou barri, s’han de cobrir les necessitats dels seus futurs habitants i que això es podrà fer de la manera que es consideri més oportuna, sense perdre de vista que un barri viu és aquell que té comerç als baixos i a tocar dels habitatges.