II Concurs d’Aparadors del Roser de Maig

Premiats de la 1a edició

Cerdanyola Comerç i Serveis convoca el seu segon Concurs d’Aparadorisme amb l’objectiu de millorar la imatge comercial dels establiments de Cerdanyola del Vallès i dinamitzar el comerç local durant la Festa Major del Roser de Maig.

Les bases del concurs són les següents:

 1. Participants

La participació és oberta a tots els establiments associats a Cerdanyola Comerç i Serveis.

 1. Temàtica

La temàtica s’ha d’inspirar en qualsevol dels aspectes de la “Festa Major”, amb plena llibertat en quant a la tècnica I a l’estil.

 1. Durada

Els aparadors hauran de romandre exposats de 2 al 15 de maig. Els aparadors hauran d’estar degudament arranjats abans del dia 2 de maig.

 1. Jurat

El jurat estarà format per:

 • Un representant de Cerdanyola Comerç.
 • Un representant del món artístic de Cerdanyola.
 • La Regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola o en qui delegui.
 1. Visita

El jurat visitarà els comerços participants al concurs el dia 4 de maig de 2018 a partir de les 10.30 h. Els aparador que no estiguin visibles aquest dia no podran participar en el Concurs.

 1. Criteris de valoració

Els criteris de valoració del jurat seran l’originalitat de la composició, el missatge festiu, el disseny i l’atractivitat comercial.

 1. Veredicte del jurat i lliurament de premis

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. El veredicte es farà públic el 17 de maig i el lliurament de premis es durà a terme el dissabte 9 de juny en el decurs de la III Fira de Cerdanyola Comerç i Serveis.

 1. Inscripcions

La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà mitjançant un correu electrònic d’inscripció a info@cerdanyolacomerciserveis.cat, abans del dia 24 d’abril de 2017.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

 1. Distintius

L’organització facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació i que haurà de ser exposat a l’aparador durant tot el període de durada del concurs.

 1. Premi

El concurs premiarà els tres aparadors més ben ambientats amb un diploma i els següents premis en metàl·lic:

Primer premi: 200€

Segon premi: 150€

Tercer premi: 100€

 1. Per a més informació, podeu adreçar les vostres consultes a info@cerdanyolacomerciserveis.cat.
 2. Es farà difusió del concurs en diferents mitjans de comunicació I es publicarà els aparadors guanyadors a la premsa local.